Final !  Sista gångdagen med Robotbåtar


Foto: Lars Petersson


Foto: Nils Thulin


Foto: Lars Petersson


Foto: Lars Petersson


Foto: Lars Petersson


Foto:


Foto: Lars Petersson


Foto: Lars Petersson


Foto:


Foto:


Foto:


Foto: Lars Petersson

 


Foto: Lars Petersson

 


Foto: Lars Petersson

 


Foto: Lars Petersson

 


Foto: Lars Petersson

 


Foto: Lars Petersson

 


Foto: Lars Petersson

 


Foto: Lars Petersson

 


Foto: Lars Petersson

 


Foto: Lars Petersson

 


Foto: Nils Thulin

 


Foto: Lars Petersson


Foto: Lars Petersson

 


Foto: Lars Petersson