Sjösättning, 2 september 1974


Foto: Lennart Bergqvist (Marinmuseum arkiv)


Foto: Lennart Bergqvist (Marinmuseum arkiv)


Foto: Lennart Bergqvist (Marinmuseum arkiv)


Foto: Lennart Bergqvist (Marinmuseum arkiv)


Foto: Lennart Bergqvist (Marinmuseum arkiv)


Foto: Lennart Bergqvist (Marinmuseum arkiv)


Foto: Lennart Bergqvist (Marinmuseum arkiv)