Besättning 1975

Befäl
Nr Befattning Grad Namn
901 FC Kn Göran Frisk
902 S Kn Stig Arvas
903 SLO Kn Sven Berg
904 AO Kn Bertil Björkman
905 TO RO/Fk Jochum Ressel
937 IntC Fk Bill Fridström
961 MtjC Lt Benny Wahlberg
980 1:M Fk Jörgen Persson
011 PB Fj Håkan Nilsson
021 MU Serg Mellberg ??
032 RadtjL   Vakant
034 TU Fj Anders Svensson
       
Värnpliktiga
Nr Befattning Grad Namn
001 Signalman M  
002 Befattning M  
003 Signalman M  
005 Telet M  
006 PQ M  
007 Eldt M  
012 Am M  
013 Mtr M  
022 Eltekn Fu Torbjörn Persson
023 Momek M  
024 Momek M  
026 Elektr M  
033 Ratg M  
041 Kock M  
042 Kock M  
044 Ekman M  
       
Anmärkning    
C-depå under 1:kv