Besättning 1976

Befäl
Nr Befattning Grad Namn
901 FC Kn Göran Frisk
902 S Kn Stig Arvas
903 SLO Kn Sven Rudberg
904 AO RO/Lt Michael Antin
905 TO Kn Anders Wincent
937 IntC Fk Bill Fridström
961 MtjC Lt Benny Wahlberg
980 1:M Fk Vakant
011 PB Fj Håkan Nilsson
021 MU Fj Carl-Olov Lindell
032 RadtjL   Vakant
034 TU Fj Kaj Eriksson
  AO2/Utbytesofficer Lieutenant Charles J Hall (US Navy)
       
Värnpliktiga
Nr Befattning Grad Namn
001 Signalman M Lars Hallin
002 Befattning M Dan Pehrsson
003 Signalman M Harry Jönsson
005 Telet M Gunnar Öhlund
006 PQ M Stefan Bergman (1 mån)
007 Eldt M Per Öster
012 Am M Bengt Rex
013 Mtr M Gunnar Löfgren
022 Eltekn M Anders Sörensson
023 Momek M Jerk Bergsland
024 Momek M Robert Wikman
025 Momek ? M Jan Öhman
026 Elektr M Vakant ?
032 ? M Kenneth Svensson
033 Ratg M Vakant ?
041 Kock M Peter Schelin
042 Kock M Kent Seger
044 Ekman M Curt Eriksson
       
Anmärkning