Besättning 1979

Befäl
Nr Befattning Grad Namn
901 FC Kn Ove Thyrestam
902 S Kn Lars Ivarsson
903 SLO Kn Per Månsson
904 AO Kn Per Brämming
905 TO Lt Marcus Grönblad
937 NS Fk Phillip Nielsén
961 MtjC Kn Lennart Franzon
980 1:M    
011 PB Fj Knut Larsson
021 MU Serg Björn Hafstad/Bo Cristenssen
032 RadtjL Serg Roland Lewandowski
034 TU ? / Serg Lars Alm/Lars Israelsson ?
       
Värnpliktiga
Nr Befattning Grad Namn
001 Signalman M Per Dencker
002 Befattning Korp Kenth Hagelin
003 Signalman M Bo Jungstedt
005 Telet Fu Anders Adolfsson
006 PQ    
007 Eldt Fu Kent Olsson
012 Am Korp Alf Nilsson
013 Mtr M Anders Persson
022 Eltekn Fu/Öfu Mikael Erlandsson/Denny Blom
023 Momek M Göran Englund
024 Momek M Sven Svensson
026 Elektr M Jan Kjellström
033 Ratg M Anders Helmersson/Rolf Norén
041 Kock Korp Arto Tamminen
042 Kock M Lars-Erik Nilsson
044 Ekman M Leif Bengtsson
       
Anmärkning    
Utlandsbesök i Leningrad (S:t Petersburg)