Besättning 1981

Befäl
Nr Befattning Grad Namn
901 FC Örlkn Thomas Fagö
902 S Kn Christian Stärnewal
903 SLO Kn Allan Moberg
904 AO Fk (RO) Johan Thorneus
905 TO Lt Christer Lundin
937 NS Fk Sandström
961 MtjC Kn/Fk Lennart Franzon / Ulf Bergström
980 1:M Fk Ulf Bergström / Tomas Gustavsson
011 PB Serg Stefan Kärsbo
021 MU Serg Anders Dahlin
032 RadtjL Fj Peter Fjellvind
034 TU Fj Per-Göran Andersson
       
Värnpliktiga
Nr Befattning Grad Namn
001 Signalman M Roger Kvarnhammar
002 Befattning M Kaj Riesterer
003 Signalman M Niklas Miöen
005 Telet M Lars Hagebris
006 PQ M Lars Gustavsson
007 Eldt M Boris Rosen
012 Am M Mats Lindholm
013 Mtr M Torvald Winberg
022 Eltekn Fu Torbjörn Ottosson
022B Eltekn Vpl Karl Johansson
023 Momek M Jan-Olof Carlsson
024 Momek M Michael Mårtensson
026 Elektr M Sören Karlsson
033 Ratg M Robert Hult
041 Kock M Kjell Nilsson
042 Kock M Mikael Lindeblad
044 Ekman M Håkan Rydell
       
Anmärkning    
U-137 går på grund i Gåsefjärden. Förhör ombord med Gusjin.
Utlandsbesök i Kiel.    
Patrullerade Gdanskbukten för att ta upp eventuella flyktingar om Sovjet genomförde intervention i Polen.