Besättning 1982

Befäl
Nr Befattning Grad Namn
901 FC Örlkn Thomas Fagö
902 S Kn Christian Stärnewal
903 SLO Kn Allan Moberg
904 AO    
905 TO    
937 NS Fk Phillip Nielsén
961 MtjC Fk Ulf Bergström
980 1:M Fk Tomas Gustavsson
011 PB    
021 MU Serg Anders Dahlin
032 RadtjL Fj Peter Fjellvind
034 TU Fj Per-Göran Andersson
       
Värnpliktiga
Nr Befattning Grad Namn
001 Signalman M  
002 Befattning M  
003 Signalman M  
005 Telet M  
006 PQ M  
007 Eldt M  
012 Am M  
013 Mtr M  
022 Eltekn M  
023 Momek M  
024 Momek M  
026 Elektr M  
033 Ratg M  
041 Kock M  
042 Kock M  
044 Ekman M  
       
Anmärkning    
Genomför stor översyn (GÖ) samt modifieras till robotbåt