Besättning 1993

Befäl
Nr Befattning Grad Namn
901 FC Örlkn Marcus Grönblad
902 S Örlkn Mats Loftén
903 SLO    
904 AO Lt C.D Philipsson
905 VapO Lt J Svensson
911 MtjC Kn Bengt Carlsson
912 TeleO Fk J Eriksson
921 PB Fk L Ehnbom
926 ToB Fk M Thuresson
937 NavB Fk J Hultgren
938 NavB2    
941 SisOp Fk P Hallkvist
942 SambB Fk M Arwidsson
943 SambB2 Flkd K Olofsson
963 1:M    
964 2:M    
965 MU2    
       
Värnpliktiga
Nr Befattning Grad Namn
001 Signalman M Andreas Paulsson ?
002 Signalman M Ulrik Sjölin ?
003 Signalman M Martin ?
004 Varnar.op M Anna Sollerborn
005 Målf.op M Bo Lindblad
006 Maril.op M Christina Brehmer
012 Vä.ladd M Andreas Carlsson
013 Hö.ladd M Ronny Svensson
023 Eltekn M Niklas Johansson
024 Momek M Pierre Ekelund
026 Elmek M Mats Persson
033 Rasign M Fredrik Nordlander
036 Tomek M Mattias Kranz (Davidsson)
041 Kock M Torbjörn Andersson
042 Kock M Mattias Olsson
       
Anmärkning    
Lt R. Dahl fr Norska Marinen gästade fartyget under hösten