HMS Västerviks Besättning

Besättningen bestod av 30 man fördelat på 14 yrkesofficerare och 16 värnpliktiga