HMS Västerviks Bestyckning

Fartygets huvudbestyckning är 2–8 stycken Robot 15.

Som alternativ eller kompletterande bestyckning kan 2–6 stycken 53 cm torpedtuber medföras med torpeder typ TP 61/62.

För sjö- och luftmåls-bekämpning har fartyget en 57 mm allmålspjäs placerad på det förliga däcket.
Pjäsen skyddas av en plastkupol.
Pjäsbemanningen utgörs av en riktare och två laddare i pjäskupolen samt två ammunitionslangare i ammunitionsdurken.
Eldgivning med pjäsen sker normalt  från stridsledningscentralen, alternativt från pjäsen.

 

 

Träff med Robot 15


Foto: