Historik HMS Västervik

2 september 1974:

Sjösättning som Torpedbåt T136, Karlskronavarvets nybygge 374

3 september 1974:

Dopet förrättades av riksmarskalken och amiralen Stig H:son Ericson i närvaro av bl.a CM, Vam Bengt Lundwall, Västerviks kommunfullmäktiges ordförande riksdagsman Arne Andersson samt Landshövding i Blekinge Camilla Odhnoff

Förste fartygschef:

Kn Göran Frisk

15 januari 1975:
 

Levererades till Svenska Marinen

1981:

Under U-båtsincidenten hösten 1981, då U 137 gick på grund i Gåsefjärden, förhördes den ryske ubåtschefen Gusjin ombord på HMS Västervik. Förhörsledare var dåvarande kommendörkaptenerna Karl Andersson och Emil Svensson. Fartygschef var Örlkn Thomas Fagö

1982:

Byggdes om till robotbåt och beteckningen blev R136

1988 och 1994:

Större översyn genomfördes (GÖ)

1997:

Partiell avrustning

Siste fartygschef:

Örlkn Mats Nilsson

juni 2000:

Överfördes till Marinmuseum i Karlskrona

21 maj 2004:

Förhalades till Marinmuseum