Länkar

Museifartyg  

Föreningen svenska robotbåtar
Robotbåten R142 Ystad:

www.robotbatar.se

Minsveparen M20:

www.minsveparen.se

Motortorpedbåten T26:

www.mtbt26.se

Motortorpedbåten T38 Vänner:

www.t38.se

Motortorpedbåten T46 Vänner:

www.t46.se

Motortorpedbåten T56:

www.t56.se

Testfartyget Smyge:

www.testfartygetsmyge.se

Torpedbåten T121 Spica:

www.t121spica.se

Ubåten Nordkaparen:

www.nordkaparen.se

Ubåten U3:

www.u3.se

Museer

 

Karlskrona Marinmuseum:

www.marinmuseum.se

Övrigt

 

Försvarsmakten:

https://www.forsvarsmakten.se

Flottans Män

www.flottansman.se

Schnellboot Kranich P6083:

www.schnellboot-kranich.de

Sällskapet Galärerna:

www.galarerna.se

Torpedbåtsgnistarna:

www.navyradio.se

Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona:

http://www.vhfk.se/ 

Veteranflottiljen - Föreningen Mtb-veteraner:

www.veteranflottiljen.se