Upphovsrätt till bildmaterialet på HMS Västerviks Vänners hemsida

Föreningen har gjort en rimlig insats avseende att klarlägga upphovsrätten till bildmaterial på hemsidan.

Många bilder är gamla och det är inte lätt att utreda vem som eventuellt har upphovsrätten.

Då publicerade bilder är en förutsättning för att få till en trevlig och informativ hemsida har vi,
trots att upphovsrätten inte är fullt klarlagd, valt att publicera dessa bilder.

Självklart kommer fotograf för respektive bild att anges om personen med upphovsrätt ger sig till känna.

Med vänlig hälsning
Styrelsen