Agenda 2018

16/1

13:00

Styrelsemöte

8/2

17:45

Studiebesök Sjöstridsskolan (bryggsimulator)

15/2

18:00

Årsmöte

15/3

17:30

Telekväll (med uppstart av SLC m.m.)

17/4

13:00

Styrelsemöte

26/4

18:00

Ärtmiddag

17/5

ESU

Studiebesök, ESU

14/6

18:00

Sillmiddag

ESU (juli)

11:00-17:00

Guidning inombords

14/8

13:00

Styrelsemöte

13/9

ESU

Studiebesök, ESU

18/10

18:00

Ärtmiddag

23/10

13:00

Styrelsemöte

15/11

17:30

Telekväll (med uppstart av SLC m.m.)

6/12

18:00

Julbord

Preliminär Agenda 2019

15/1

13:00

Styrelsemöte

14/2

18:00

Årsmöte

 

I stort sett varje tisdag 09:30-15:30 pågår reparations- och underhållsarbeten ombord.

Alla som känner sig manade är välkomna att hjälpa till.

Kontakta Lennarth Franzon och meddela att du tänker delta.

Tel:

0455-474 03

Mobil:

0705-82 31 47

E-mail:

lennarth.franzon@telia.com