Bli Medlem !

Har Du varit besättningsman i Flottan?
Har Du haft en anknytning till Flottans fartyg på något sätt?
Har Du ett allmänt marint intresse?
Eller tycker Du bara att det skulle vara kul att vara medlem i vänföreningen?

Det finns plats för Dig !

Årsavgiften är blygsamma 150 kr vilken betalas in på föreningens bankgiro 5873-2173
OBS! Ange Namn, Adress, Telefon, Mobil och e-mailadress

Vi har ett antal träffar per år då vi umgås och återupplivar gamla minnen
Du hittar våra aktiviteter under sidan "Agenda"

Anmäl dig redan idag till någon av personerna på sidan "Kontakt" !