Syfte

HMS Västerviks Vänner som bildades 2005 är en ideell förening som har bildas för att verka för
och stödja Marinmuseum i att bevara och vårda HMS Västervik som ett levande museifartyg.
Vänföreningen skall även att vårda minnena av de övriga 11 fartygen av Norrköpings-klass.

Föreningen bildades 2005.

Föreningens uppgifter är:
- Att bevara HMS Västervik som ett komplett fartyg och ett bra exempel på fartyg ur den lätta flottan från kalla krigets dagar
- Kunna guida intresserade såväl gamla som nya robotbåtsvänner
- Kunna erbjuda föreningsaktiviteter ombord
- Skapa HMS Västerviks besättningslista över tiden samt även besättningslista för övriga fartyg (ca 6000 man har seglat på fartygen)
- Hålla HMS Västervik i ett örlogsmässigt skick
- Ta hand om kvarvarande reservdelar till fartyget
- ”Mönstra in en besättning”