Huvuddata

   Besättning

   Framdrivning

   Bestyckning

   Ledningsystem

   Sensorer

   Uppgifter 1