HMS YSTAD start och losskastning från Gålö 2008-03-15