Förtjänstmedaljer

Ordförande Rolf Edwardsson flankerad av Lennarth Franzon (tv) och Anders Karlsson (th)

 

Lennarth Franzon är fd MtjC på torpedbåt/robotbåt, Anders Karlsson är fd Kockumsanställd och varit med och byggt fartygen

Dessa båda herrar har sedan fartyget överfördes till Statens Maritima Museer (SMM) en dag varje vecka varit ombord och tillsammans bedrivit underhåll, tillsyner tillsammans med Marinmuseum

De har sett till att fartyget är i ett örlogsmässigt skick

Vid i stort sett alla föreningsaktiviteter ombord har de tagit på sig ansvaret att fixa till, förberedelser, genomförande och städat efter oss alla

Måtte dessa herrar ha kraften kvar i många år till så att fartyget och föreningen lever vidare