2022-11-09

Efter ett extrainsatt styrelsemöte har Mats Holmer inträtt som tillförordnad ordförande i föreningen

Detta efter att vår tidigare ordförande sedan 17 år tillbaka, Rolf Edvardsson, gick bort för en tid sedan.
Föreningen har haft en trevlig och stabil tillvaro med Rolf vid rodret och vårt minnesord finner du här

2022-09-02

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Christer Lundin som vi hälsar välkommen ombord

2021-12-13

Nu har ju Sverige lättat upp det mesta efter Covid19 pandemin och då borde det väl ha varit naturligt att även vi kunnat göra detta och kommit åt vår ”föreningslokal”...så är emellertid inte fallet!!
Marinmuseum som styr vår tillgång till fartyget har 21 jan 2021 genomfört en inspektion av bl.a. asbest.
Ja ni vet alla att Västervik är isolerat med detta men att man under GÖ-1982 injicerade asbesten.
Marinen genomförde därefter regelbundna kontroller av asbestförekomst i luften utan kunna påvisa något.
Trots detta upptäcktes spår av asbest på svårstädade utrymmen och innebörden blev omedelbart förbud att besöka fartyget inombords utan skyddskläder.
Sanering är planerad till första halvåret 2022, därefter skall hon till varv för löpande underhåll.
Sen hoppas vi att allt är som vanligt och vi kan återuppta föreningsverksamhet.

2021-03-16

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Henrik Stjernqvist som vi hälsar välkommen ombord

2021-03-16

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Mats Holmer som vi hälsar välkommen ombord

2020-12-13

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Johan Dams, Kaj Riesterer, Per Lundgren, Sven-Inge Larsson och Sören Karlsson
som vi hälsar välkomna ombord

2020-05-31

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Anders Holmberg som vi hälsar välkommen ombord

2020-03-10

Agendan uppdaterad för verksamhetsåret 2018 (Agenda 2020)

2019-11-09

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Bengt Aschenbrenner, Carl Carlsson och Peter Nicolaides som vi hälsar välkomna ombord

2019-06-17

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Per-Olof Möller och Ingeman Jönsson som vi hälsar välkomna ombord

2019-04-09

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Johan Bengtsson, Tommy Sjöholm och Tomas Olsson som vi hälsar välkomna ombord

2018-11-07

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Jonas Ottosson som vi hälsar välkommen ombord

2018-11-05

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Arne Hjertberg som vi hälsar välkommen ombord

2018-09-12

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Anders Bengtsson, Ingemar Keismar och Peter Jonsson som vi hälsar välkomna ombord

2018-03-26

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Tommy Carlsson som vi hälsar välkommen ombord

2018-03-23

Lennarth Franzon och Anders Karlsson har tilldelats förtjänstmedaljer för sitt ihärdiga engagemang i Västerviks Vänner läs mer

2017-02-24

Agendan uppdaterad för verksamhetsåret 2018 (Agenda 2018)

2018-01-10

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Mats Drake af Hagelsrum, Christian Gidlöf och Kjell Lorentzon som vi hälsar välkomna ombord

2017-10-30

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Agne Thörner som vi hälsar välkommen ombord

2017-10-03

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Håkan Lindstrand som vi hälsar välkommen ombord

2017-09-19

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Johan Genestig som vi hälsar välkommen ombord

2017-08-25

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Veronica Svensson och Nils Löfgren som vi hälsar välkomna ombord

2017-05-02

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Abbe och Axel Ullenby som vi hälsar välkomna ombord

2017-04-24

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Anders Sörensson och Martin Kembring som vi hälsar välkomna ombord

2017-02-23

Agendan uppdaterad för verksamhetsåret 2017 (Agenda 2017)

2016-11-02

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Björn Schöön som vi hälsar välkommen ombord

2016-11-01

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Jan Rutqvist som vi hälsar välkommen ombord

2016-10-18

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Göran Sehlberg som vi hälsar välkommen ombord

2016-08-19

Söndagen den 11:e september genomförs en kulturarvsdag på Marinmuseum mellan 1100 och 1500
Föreningen kommer att hålla ett inledningsanförande med rubriken ”Svenska robotbåtars operativa utnyttjande i försvaret av Sverige"
samt presentation av HMS Västervik då hon vara produktiv samt HMS Västervik som museifartyg
HMS Västervik kommer att hållas öppet under dagen för visningar under däck med grupper om 10 personer

2016-08-19

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Mikael Roslund och Fredrik Edwardsson som vi hälsar välkomna ombord

2016-04-23

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med John Nilsson och Johan Granholm som vi hälsar välkomna ombord

2016-04-09

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Christina Brehmer och Krister Larsson som vi hälsar välkomna ombord

2016-04-09

Hej alla vänner!
Vi är välkomna på studiebesök ombord på HMS Nyköping måndagen den 23 maj kl 1800
Vi samlas vid Högvakten i god tid för att inpassera kl 1745
Anmälan krävs med namn och personnummer
Lämna din anmälan till Rolf Edwardson eller Lennart Franzon senast 18 maj
Nyköping är nog en av de mest upphottade korvetterna vi har idag

2016-04-09

Agendan uppdaterad för verksamhetsåret 2016 (Agenda 2016)

2015-11-09

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Jonas Hellman och Tommy Blad som vi hälsar välkomna ombord

2015-10-01

På grund av att fartyget skall repareras på Hasslövarvet kommer ärtmiddagen att senareläggas, nytt datum kommer vad det lider

2015-09-13

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Rikard Eliasson och Lennart "Pillas" Andersson som vi hälsar välkomna ombord

2015-08-18

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Anders Sandberg som vi hälsar välkommen ombord

2015-08-12

Västerviks Vänner firar 10-års jubileum lördagen den 5/9, inbjudan och program i denna länk
Anmälan om deltagande till Lennart Franzon snarast, dock senast den 30/8

2015-03-17

Uppdaterat med nya bilder från översynen på Hasslövarvet (länk)

2015-03-15

Agendan uppdaterad för verksamhetsåret 2015 (Agenda 2015)

2014-12-04

Uppdaterat med bilder från översynen på Hasslövarvet

2014-12-04

Vill du skicka ett vykort från föreningen, julkortet har du på denna länk

2014-12-04

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Christopher Bennäs och Rolf Svensson som vi hälsar välkomna ombord

2014-10-06

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Christer Karlsson som vi hälsar välkommen ombord

2014-10-02

HMS Västervik skall onsdagen 8 oktober bogseras till Hasslövarvet för att under två veckor genomgå en översyn
I samband med varvsbesöket skall vi försöka ta ombord en styck torped 61 och vår SIS-antenn som varit förrådsställd i 15 år
Dessvärre blir det så att ärtmiddagen den15 oktober utgår och ny tidpunkt meddelas senare

2014-09-17

Studiebesöket i gamla Mastkranen på Kockums är flyttat till den 24/9 kl 17:30 (tidigare 17/9)
Anmälan till Rolf snarast, dock senast 21/9

2014-08-31

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Johan Ullenby och Tommy Nilsson som vi hälsar välkomna ombord

2014-05-16

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Dan Källström som vi hälsar välkommen ombord

2014-04-22

Agendan uppdaterad för verksamhetsåret 2014 (Agenda 2014)

2014-01-20

Upplev något oförglömligt!!
Åk med robotbåten Ystad mellan Stockholm (Gålö)--Karlskrona T&R i Juni 2014.
För mer information Klicka
För bokning, besök Föreningen Svenska Robotbåtars hemsida www.robotbatar.se

2014-01-17

Årsmötet flyttat till torsdagen 2014-02-20 (Agenda 2014)

2013-12-19

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Bengt Olofsson som vi hälsar välkommen ombord

2013-10-20

Hemsidan uppdaterad med tidningsartikel i Blekingeposten, torsdagen den 23 maj 2013 (Artikeln)

2013-08-22

Agendan uppdaterad för verksamhetsåret 2013 (Agenda 2013)

2013-08-19

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Patric Brunosson, Nils Abrahamsson, Bengt Carlsson och Kjell Johansson som vi hälsar välkomna ombord

2013-05-20

Agendan uppdaterad för verksamhetsåret 2013 (Agenda 2013)

2013-04-30

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Leif Kembring, Mats Larsson och Göran Gussarv som vi hälsar välkomna ombord

2013-02-18

Agendan uppdaterad för verksamhetsåret 2013 (Agenda 2013)

2013-02-04

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Thomas Gustafsson och Carl Lindecrantz som vi hälsar välkomna ombord

2012-11-15

Uppdaterat besättningslistan för 1995

2012-11-15

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Thomas Fagö som vi hälsar välkommen ombord

2012-11-19

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Joakim T Svensson som vi hälsar välkommen ombord

2012-10-24

Uppdaterat besättningslistan för 1995

2012-10-03

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Göran Englund som vi hälsar välkommen ombord

2012-08-19

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Per Månsson och Mats Lindblom som vi hälsar välkomna ombord

2012-06-27

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Magnus Olstenius som vi hälsar välkommen ombord

2012-03-08

Agendan uppdaterad för verksamhetsåret 2012 (Agenda 2012)

2012-02-03

Det planeras för ett Veteranflottiljsbesök i Åbo i augusti
Följ med Veteranflottiljen till Åbo, länk till Åboresans hemsida
www.vtc2012.eu

2012-02-03

Nytt datum för årsmötet, onsdagen den 22/2 kl 18:00, plats Marinmuseum
Anmälan till Olle Moberg

2011-10-24

Uppdaterat besättningslistan för 1993

2011-09-18

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Rolf Norén som vi hälsar välkommen ombord

2011-08-01

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Christian Reisnert och Lars-Åke Klingstedt som vi hälsar välkomna ombord
Uppdaterat besättningslistan för 1979 & 1980

2011-08-01

Fliken "Filmer" är uppdaterad med två stycken nya filmer, "R139 Luleå, Del 1 & 2"

2011-06-20

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Mikael Erlandsson som vi hälsar välkommen ombord
Uppdaterat besättningslistan för 1979

2011-04-20

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Kent Johnson som vi hälsar välkommen ombord

2011-04-19

Föreningen Västerviks Vänner är nu medlem i sammanslutningen "Veteranflottiljen - Föreningen Mtb-veteraner"

Flottiljen omfattar nu:
4 st Mtb T 26, T 38, T 46 och T 56
1 st Tb T 121 Spica
2 st Rbb R 142 Ystad och R 136 Västervik
1 st MsvpM M 20
1 st Tender/Vb Sprängaren
1 st Testrigg Smyge (Föreningen)
1 st Mtbprototyp M/Y Triton
1 st A-slup Moses
1 st Radiostation Torpedbåtsgnistarna
1 st Ekipagekomp Veteranekipagekompaniet med fd HMS Nordanö
2 st Baser Gålöbasen och Karlskrona

Visst ser det maffigt ut när man ser det på det här sättet!!
Bäva månde den ordinarie flottan!

Länken till hemsidan är www.veteranflottiljen.se

2011-03-11

Agendan uppdaterad för verksamhetsåret 2011 (Agenda 2011)

2011-01-27

Kallelse
Medlemmar i föreningen HMS VÄSTERVIKS VÄNNER
kallas härmed till årsmöte torsdagen den 17 februari kl 1800 på Marinmuseum
Ärende: Stadgeenliga programpunkter
Innan mötet serveras kaffe och macka
Gör gärna en anmälan så vi vet hur många vi blir
Varmt välkomna!

2010-12-02

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Andreas Karlsson som vi hälsar välkommen ombord

2010-11-15

Uppdaterat besättningslistan för året 1985

2010-10-26

Uppdaterat besättningslistan för året 1976
Några frågetecken finns kring skeppsnummer och befattningar

2010-10-05

Uppdaterat vänföreningens besättningslista med Per Öster som vi hälsar välkommen ombord

2010-09-20

Uppdaterat med besättningsbild för året 1975

2010-08-25

Uppdaterat med besättningslista och besättningsbild för året 1992

2010-05-31

Som medlem i HMS Västerviks Vänner har du fritt inträde till Marinmuseum samt 10% rabatt då du handlar i shoppen

2010-02-18

Årsmötet diskuterar möjligheten att gå till sjöss med HMS Västervik under juni 2011
En arbetsgrupp är tillsatt och föreningen skall jobba hårt för att detta skall bli verklighet

2010-02-18

HMS Västerviks Vänners hemsida släpps officiellt
Har du webbmaterial av intresse, tveka inte att kontakta Webmaster